Informacje RODO

Co to jest RODO?
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Fundacja „Filmowiec” z siedzibą w 60-617 Poznań, ul. Mazowiecka 10,  posiadająca nr NIP 781-177-91-79  (dalej Fundacja "Filmowiec") będąca właścicielm strony www.kursfilmowy.pl.

Skąd mamy Twoje dane?
Dane, które przetwarzamy, otrzymaliśmy od Ciebie w trakcie procesu rejestracji konta na stronie www.kursfilmowy.pl, zostały zebrane podczas Twojej aktywności na stronie internetowej lub otrzymaliśmy je podczas bezpośrednich kontaktów związanych z działalnością statutową Fundacji „Filmowiec”.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • kontaktowania się z Tobą w celach informacyjnych;
 • obsługi zgłoszeń udziału, ewentalnej realizacji zawartych umów, porozumień;

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych jeżeli oczywiście one zaistnieją w wyniku zawartych umów.


Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji „Filmowiec”, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, 
 • prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail, telefon czy komunikator on-line,
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników na stronie internetowej, obejmującej między innymi wyszukiwanie słów kluczowych co pozwoli nam na ulepszanie serwisu internetowego i szacowanie głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników,
 • informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

 Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?
Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Masz prawo złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych:

 • sprostowanie (poprawienie Twoich danych w sytuacji gdy zauważysz, że są nieprawidłowe lub niekompletne),
 • usunięcie danych (w sytuacji gdy zostały zamieszczone w naszym serwisie internetowym bezpodstawnie, przez dziecko lub nie chcesz aby były dalej przez nasz przetwarzane),
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania przetwarzania danych lub nieusuwanie danych - w zależności od złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (w sytuacji gdy potrzebujesz informację o przetwarzanych przez nas danych lub ich kopię),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Ewentualny wniosek możesz złożyć pisemnie na adres siedziby Fundacji „Filmowiec” lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja „Filmowiec” zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Fundację „Filmowiec” polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.